מדיניות ביטולים

לביטול או שינוי הזמנה קיימת יש לבחור את המלון/מתחם אליו הזמנת את האירוח:

מלון מטיילים ארץ דפנה>>

מלון מטיילים מלכיה>>

מלון מטיילים מטולה>>

הווילג'- מלון מטיילים על הירדן>>

מלון מטיילים אילון>>

מלון מטיילים גשר הזיו>>

קמפינג מטיילים דפנה>>

מלון מטיילים מדברי לוטן>>


*ביטול ההזמנה לפי חוק הגנת הצרכן הישראלי.


1. ביטול הזמנת אירוח ושאר השירותים שהוזמנו במסגרת אתר travelhotels.co.il , יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן"), לרבות התקנות שהותקנו מכוחו, ולאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר ולאחר שקיבל אישור מרשת מלונות מטיילים על תנאי העסקה.


2. עדכון בדבר ביטול הזמנה, יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ובאחת הדרכים הבאות:

• בעל פה, קרי – בטלפון: 04-6883040, או בהודעה בעל פה במקום העסק.

• בדואר רשום למרכז ההזמנות של רשת מלונות מטיילים שכתובתו מרקוני 22 חיפה מלונות מטיילים. 

• בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].

• בפקס: 04-6883037.

• באתר רשת מלונות מטיילים (בחרו למעלה את המלון בו הזמנתם את האירוח ותוכלו לבטל או לשנות את ההזמנה).

בהודעת הביטול יפרט המזמין את שמו ומספר הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרת בעל פה יהיה עליו לכלול גם פרט מזהה נוסף.


3.מדיניות ביטולים להזמנות בתאריכים: 1.1.23-31.12.24

3.1 בהזמנה של ימי סוף השבוע ניתן לשנות או לבטל את ההזמנה עד 7 ימים לפני ההגעה ללא חיוב. במקרה של ביטול או שינוי מאוחר יותר, יחויב כרטיס האשראי בסכום הלילה הראשון עבור כל חדר. במידה של ביטול יומיים או פחות לפני ההגעה או במקרה של אי הגעה למלון יחוייב כרטיס האשראי במלוא סכום ההזמנה.

3.2 בהזמנה של ימי אמצע שבוע ניתן לשנות או לבטל את ההזמנה עד 3 ימים לפני ההגעה ללא חיוב. במקרה של ביטול או שינוי מאוחר יותר, יחויב כרטיס האשראי בסכום הלילה הראשון עבור כל חדר. במידה של ביטול יומיים או פחות לפני ההגעה או במקרה של אי הגעה למלון יחוייב כרטיס האשראי במלוא סכום ההזמנה.

3.3 בחגים וחודש אוגוסט – ניתן לבטל ללא עלות עד 14 יום לפני תאריך האירוח, במקרה של שינוי או ביטול מאוחר יותר מ14 יום יחויב כרטיס האשראי בסכום הלילה הראשון עבור כל חדר. במידה של ביטול או שינוי 48 שעות לפני מועד האירוח / אי הגעה למלון יחויב כרטיס האשראי במלוא סכום ההזמנה.


4. ביטול הזמנות לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק, או עולה חדש:

מזמין אירוח שהוא אדם עם מוגבלות כהגדרת מונח זה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1988, אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), רשאי לבטל הזמנה בהתקיים כל התנאים המנויים להלן:

4.1 ביטול ההזמנה נעשה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, או לחילופין בהתאם למפורט בסעיף 3 לעיל, הכל לפי המאוחר מבין כל אלו, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית, ובלבד שנותרו יותר מ- 7 ימים שאינם ימי מנוחה עד למועד האירוח.

4.2 נעשה ביטול על ידי מזמין אירוח הנמנה על אחת מהאוכלוסיות הנמנות בסעיף זה, יצרף המזמין להודעת הביטול אסמכתא (באמצאות אחד מהאמצעים הנזכרים לעיל) על היותו נמנה על אחת מהאוכלוסיות לעיל, בהתאם למפורט בחוק הגנת הצרכן.

4.3 בוצע ביטול בהתאם לתנאי הביטול הנזכרים בסעיף זה יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה, לפי הנמוך מביניהם.

מלונות מטיילים